Oversigt over ansvarlig underholdningskoordinator.

 Sidsel

Lena

Rikke

Louise

2013

2014
(20 års jubilæum)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Osv.