Formålet med denne side er at beskrive Familietraef.dk’s standpunkter mht. ansvar, ophavsret samt persondatapolitik.

Ansvar
Informationer, gengivet på denne hjemmeside, er alene tænkt som generel information til brug for og deling mellem familierne Abildgaard, Jensen, Larsen, Munksgaard, Nielsen og Simonsen. Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti, og Familietraef.dk er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader, opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold. Desuden kan Familietraef.dk, som ejer af hjemmesiden, uden varsel standse offentliggørelsen af websider på Internettet.

Familietraef.dk fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, til hvilke denne hjemmeside linker. Familietraef.dk anfører udelukkende links som en service, og oplysningen af et link til en givet hjemmeside indebærer ikke, at Familietraef.dk tilslutter sig indholdet heraf.

Kommentarer og/eller oplysninger sendt til Familietraef.dk om hjemmesiden bliver ikke behandlet fortroligt. Kommentarerne/oplysningerne bliver ved modtagelsen Familietraef.dk’s ejendom og kan herefter benyttes af Familietraef.dk uden begrænsninger.

Ophavsretten til hjemmesiden og rettighederne til dens indhold tilhører Familietraef.dk eller Familietraef.dk’s licensgivere. Hjemmesiden, og det på hjemmesiden indeholdte materiale, må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Familietraef.dk, med mindre der foreligger direkte hjemmel hertil i gældende dansk ret.

Familietraef.dk garanterer ikke, at denne hjemmeside eller serveren, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende dokument, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret.

Ophavsret
Denne hjemmeside og dets indhold er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

Al videredistribution eller reproduktion af dele af eller hele indholdet er ikke tilladt, med undtagelse af:

  • det er tilladt at printe eller downloade informationer til lokal harddisk til personlig og ikke-kommerciel brug
  • det er tilladt at kopiere til tredjepart til personlig brug, men kun hvis der henvises til hjemmesiden som kilde til informationen

Det er ikke tilladt, medmindre skriftlig tilladelse indhentes, at distribuere eller kommercielt udnytte indhold på hjemmesiden. Det er heller ikke tilladt at sende eller gemme det på en anden hjemmeside eller i anden elektronisk form.

Persondatapolitik
Formålet med Familietraef.dk’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Familietraef.dk respekterer ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, e-mail adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Som hovedregel kan du anvende hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Familietraef.dk forpligter sig til kun at indsamle de personoplysninger som er nødvendige (f.eks. e-mail adresse) for at levere en ydelse, alle øvrige personoplysninger er ikke obligatoriske, men forbedrer hjemmesidens service. Personoplysninger slettes helt såfremt en bruger framelder sig omtalte tjenester. Familietraef.dk indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende slutbrugerne.

Familietraef.dk videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det. Familietraef.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjeparter.

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med bestilling af en tjeneste, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens datamaskine.

Brugen af cookies kompromitterer ikke din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker, at Familietraef.dk identificerer din datamaskine ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – registrerer Familietraef.dk brugerens type af browser, styresystemet, værten (host) og URL sammen med oplysning om de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden.

Familietraef.dk har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklamefirma.

For eventuelle spørgsmål eller kommentarer til ovenstående benyt venligst vores kontaktformular.